Kategorie
Aktualności

Mieszkanie i historia dla każdego

Prawo budowlane w długim czasie obowiązywało dość niezmienione. Kolejnym elementem był fakt, że coraz dokładniej regulowano stosunki umowne właściciela nieruchomości odnoszące się do relacji między wynajmującym, a danym właścicielem coraz częściej mówiono także o kwestiach związanych z ochroną lokatorów.

Kolejnym ważnym aspektem były obowiązki właściciela związane z nieruchomością w dużej mierze opierające się na regulacjach związanych z określonymi przepisami np. przepisami sanitarnymi przepisami meldunkowymi, przepisami o ograniczeniu prawa własności oraz przepisami budowlanymi miejscowymi.